Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Cursusdeelname en betaling

Eigen risico en aansprakelijkheid

Huisregels

Bijlage najaar 2020: coronamaatregelen